Werkwijze

De eerste lessen zijn de belangrijkste en zijn vaak gericht op voertuigbeheersing. Iemand die niet eerder een auto heeft bestuurd, zal moeten wennen aan de vele handelingen die je tegelijkertijd moet kunnen verrichten, zoals het combineren van koppelen, gas geven, schakelen, kijken, sturen, remmen etc. Elke leerling gaat hier anders mee om en er is daarom volledige individuele aandacht: de ene leerling leert sneller dan de andere. Aan het eind van elke les volgt een korte doch concrete evaluatie van de les waarin eventuele verbeterpunten  worden besproken, zodat er de volgende les aan gewerkt kan worden.

 

Behalve de reguliere rijlessen worden er ook tussentijdse toetsen uitgevoerd en zelfreflectieformulieren ingevuld, zodat er herhaaldelijk bekeken wordt hoe een leerling ervoor staat en er op deze manier een optimale voorbereiding op het examen is.

 

Elke leerling krijgt persoonlijke aandacht en er wordt een gestructureerd lessysteem gehanteerd door middel van een instructiekaart. Dit systeem is niet alleen voordelig voor de instructeur, maar zeker ook in het voordeel  van de leerling. Zo streven wij samen naar het beste resultaat!

 

Bij de theorielessen geldt hetzelfde: de theoriebegeleider past zich aan aan het tempo van de leerling. De theoriebegeleiders beschikken door hun ervaring over de benodigde didactische vaardigheden om leerstof op verschillende manieren uit te leggen opdat het begrepen én onthouden wordt door de leering.